Fòrum ets menorca

El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca (Fòrum ETS-Menorca) és un espai de trobada de les entitats sense ànim de lucre de l’illa per treballar en xarxa. Es caracteritza per:

  • La voluntat inclusiva, d’aglutinar col·lectius d’àmbits i estructures diverses motivats per a la transformació social. Per això és un espai obert en qualsevol moment per a les entitats sense ànim de lucre que hi vulguin participar.
  • L’horitzontalitat en l’organització i en la presa de decisions. Totes les entitats són iguals i les decisions es prenen de manera consensuada.
  • La inexistència d’un vincle formal entre les entitats i el Fòrum pel fet que no es disposa d’entitat jurídica pròpia. La participació en el Fòrum es basa en la convicció i motivació de les entitats en la necessitat de treballar conjuntament per millorar la nostra societat.

En relació als objectius generals del Fòrum són els següents:

  • Enfortir la presència i incidència del teixit associatiu en la societat, actor social resultat de la manifestació directa de la seva societat civil amb voluntat de participar en la cosa pública.
  • Proposar i crear models socials alternatius que garanteixin el benestar de la ciutadania menorquina i la seva felicitat.
  • Esdevenir un agent relacional amb les administracions públiques, sector productiu i ciutadania per garantir l’existència de mecanismes de participació social eficaços que donin resposta a les necessitats ciutadanes.

_MG_1097

Les entitats del Fòrum ens manifestam compromeses amb la transformació social per assolir un desenvolupament sostenible per a Menorca, amb el qual tenim un compromís adquirit davant la comunitat internacional amb la declaració de la Reserva de la Biosfera. Això és, una economia que satisfaci les necessitats de totes les persones que hi viuen, basada en criteris d’equitat en la distribució del benestar social i de conservació dels valors ambientals, i amb una participació activa de la ciutadania en la presa de decisions i en la gestió de la cosa pública.

Per tant, el Fòrum no vol ser una entitat més ni suplantar o substituir l’actuació que des d’aquestes es fa. En una societat complexa com la nostra on els temes s’interrelacionen i la necessitat d’avançar cap als reptes plantejats, especialment en el context actual, es tracte de crear noves fórmules de treball que permetin millorar la informació, la coordinació, la preparació i el suport als col·lectius ciutadans .motivats pel canvi social. I consideram que això passa per treballar en xarxa, que és la raó de ser del Fòrum ets-menorca. Pretenem, en definitiva, millorar l’efectivitat del nostre treball.